access

Microsoft
1. Veritabanı
1.1 Sıkça Kullanılan Araç Çubukları

Go To Field (Gidilecek Alan Kutusu) : alan listesinde seçilen alana gider Font (Yazı Tipi) : geçerli yazı tipini gösterir
Font Size (Yazı Tipi Boyutu) : geçerli yazı tipi boyutunu gösterir Bold (Kalın) : Kalın yazı tipini açar ya da kapatır
Italic (İtalik) : İtalik yazı tipini açar ya da kapatır Underline (Altı Çizgili) : seçilen metni veya sayıları altı çizgili yapar
Fill/Back Color (Dolgo/Artalan Rengi) : form veya raporların şu ögelerine uygulayın : seçili denetim veya denetimlerin artalanı vb. Font/Fore Color (Yazı Tipi/Önalan Rengi) : geçerli veri sayfasındaki veya form ile raporun seçili denetimindeki metnin rengini değiştirir
Line/Border Color (Çizgi/Kenarlık Rengi) : seçili denetimlerin çizgi veya kenarlıklarını saydam yapar veya bunlara renk uygular Gridlines (Yatay düğmesi) : veri sayfası üzerinde sadece yatay (ya da dikey) kılavuz çizgilerini gösterir veya ikisini de gösterir (ya da gizler)
Special Effect (Özel Etki) : veri sayfasındaki hücrelere veya form veya rapor üzerindeki denetim veya denetimlere kabarık ( ya da düz veya basık) özel etkisi verir

Design View (Tasarım Görünümü) : geçerli tablo, form veya sorgu için etkin görünümden (Veri Sayfası Görünümü) Tasarım Görünümü’ne geçer Save (Kaydet) : belgeyi kaydeder
Print (Yazdır) : varsayılan ayarları kullanarak belgeyi yazdırır Print Preview (Baskı Önizleme) : bir belgenin yazıcı çıktısı alındığındaki görüntüsünü ekrana getirir
Spelling and Grammar (Yazım ve Dilbilgisi) : seçilen metinde ya da belgede yazım ya da dilbilgisi hatalarını denetler Cut (Kes) : seçilen bölümü Windows Panosu’na kopyalayıp belgeden siler
Copy (Kopyala) : seçilen bölümü Windows Panosu’na kopyalar Paste (Yapıştır) : Windows Panosu’nun içeriğini belirlenen yere yapıştırır
Form Painter (Biçim Boyacısı): karakter / paragraf biçimlendirmesini kopyalar Undo (Geri Al) : son eylemi geri alır
Insert Hyperlink (Köprü Ekle) : başka bir belgeye ya da başka bir yere sıçrama (köprü) ekler. Web Toolbar (Web araç çubuğu) : Web araç çubuğunu gösterir ya da gizler
Sort Ascending (Artan Sıralama) : seçilen öğeleri, ekleme noktasını içeren sütunu kullanarak alfabenin ilk harfinden, en küçük sayıdan veya en erken tarihten başlayarak sıralar Sort Descending (Azalan Sıralama) : seçilen öğeleri, ekleme noktasını içeren sütunu kullanarak alfabenin son harfinden, en büyük sayıdan veya en geç tarihten başlayarak sıralar
Filter By Selection (Seçime Göre Süz) : seçili veriyi temel alarak kayıtları süzer Filter By Form (Forma Göre Süz) : etkin formu veya veri sayfasının boş bir kopyasını gösteren Form Süzgeci Penceresini görüntüler
Apply Filter (Süzgeç Uygula) : etkin veri sayfası veya forma süzgeç uygular veya süzgeci kaldırır Find (Bul) : veri sayfası veya bir form üzerin aranan bir bilginin bulunmasını sağlar veya Modül penceresinde bir Visual Basic anahtar sözcüğünü arar
New Record (Yeni Kayıt) : yeni girebilmeniz için formun veya veri sayfasının sonuna gider Delete Record (Kayıt Sil) : formdan veya kayıt sayfasında seçili kayıt veya kayıtları siler
Database Windows (Veritabanı Penceresi) : geçerli veritabanındaki tüm nesneleri listeleyen Veritabanı penceresini gösterir New Object (Yeni Nesne) : seçili tablo veya sorguyu temel alan bir form, makro vb. yaratır

access

Related posts

Etiketler:, , , ,